• vm1999006.jpg
 • lagvm001.jpg
 • diverse081.jpg
 • japan83_001.jpg
 • diverse033.jpg
 • vmjapan89007.jpg
 • diverse023.jpg
 • japan83_004.jpg
 • wettercupen009.jpg
 • diverse052.jpg
 • vm1999028.jpg
 • swedishopen82010.jpg
 • 198283004.jpg
 • wettercupen004.jpg
 • vm1999009.jpg
 • 198283013.jpg
 • diverse034.jpg
 • vm1999033.jpg
 • vm1999037.jpg
 • vm1999036.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.