• vmjapan89010.jpg
 • diverse115.jpg
 • diverse048.jpg
 • diverse002.jpg
 • vm2003011.jpg
 • lagvm005.jpg
 • ipllie004.jpg
 • vm1999013.jpg
 • wettercupen015.jpg
 • diverse041.jpg
 • vm2003014.jpg
 • vm1999035.jpg
 • diverse038.jpg
 • vm2003012.jpg
 • diverse082.jpg
 • 198283001.jpg
 • 198283016.jpg
 • wettercupen011.jpg
 • vm1999036.jpg
 • diverse113.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.