• japan83_002.jpg
 • swedishopen82003.jpg
 • 198283004.jpg
 • diverse036.jpg
 • diverse097.jpg
 • vmjapan89009.jpg
 • vadstena_vm001.jpg
 • wettercupen003.jpg
 • wettercupen009.jpg
 • vm1999023.jpg
 • diverse151.jpg
 • skara002.jpg
 • vm1999032.jpg
 • diverse128.jpg
 • diverse118.jpg
 • vmjapan89004.jpg
 • diverse038.jpg
 • vm1999001.jpg
 • diverse047.jpg
 • vmjapan89010.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.