• vm1999016.jpg
 • diverse022.jpg
 • lagvm010.jpg
 • 198283006.jpg
 • vm1999011.jpg
 • diverse138.jpg
 • skara003.jpg
 • diverse146.jpg
 • vmjapan89008.jpg
 • wettercupen019.jpg
 • vm2003001.jpg
 • vm1999013.jpg
 • vmjapan89004.jpg
 • 198283008.jpg
 • vm2003022.jpg
 • swedishopen82002.jpg
 • wettercupen005.jpg
 • vm1999019.jpg
 • vm2003028.jpg
 • lagvm008.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.