• vm2003018.jpg
 • vm1999018.jpg
 • vm2003025.jpg
 • vm1999028.jpg
 • diverse027.jpg
 • skara003.jpg
 • wettercupen001.jpg
 • wettercupen018.jpg
 • vadstena_vm003.jpg
 • wettercupen004.jpg
 • diverse117.jpg
 • vm1999021.jpg
 • vm2003001.jpg
 • 198283004.jpg
 • vm2003002.jpg
 • diverse042.jpg
 • vm1999024.jpg
 • vm2003008.jpg
 • ipllie004.jpg
 • diverse030.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.