• vm1999020.jpg
 • diverse007.jpg
 • diverse034.jpg
 • wettercupen016.jpg
 • vm2003016.jpg
 • diverse005.jpg
 • diverse118.jpg
 • diverse038.jpg
 • japan83_005.jpg
 • diverse008.jpg
 • 198283006.jpg
 • wettercupen007.jpg
 • diverse111.jpg
 • diverse029.jpg
 • 198283002.jpg
 • diverse040.jpg
 • vm2003017.jpg
 • diverse146.jpg
 • vm2003009.jpg
 • diverse042.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.