• diverse025.jpg
 • vm2003003.jpg
 • swedishopen82014.jpg
 • swedishopen82002.jpg
 • wettercupen006.jpg
 • vm1999006.jpg
 • swedishopen82013.jpg
 • skara004.jpg
 • japan83_004.jpg
 • vm1999037.jpg
 • skara003.jpg
 • vmjapan89009.jpg
 • diverse003.jpg
 • vm2003018.jpg
 • vm1999031.jpg
 • vmjapan89018.jpg
 • diverse050.jpg
 • diverse007.jpg
 • vm2003021.jpg
 • diverse040.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.