• vm1999012.jpg
 • diverse132.jpg
 • vm1999023.jpg
 • 198283014.jpg
 • vm1999019.jpg
 • diverse026.jpg
 • vm1999034.jpg
 • vadstena_vm007.jpg
 • vm2003020.jpg
 • 198283005.jpg
 • diverse001.jpg
 • lagvm010.jpg
 • vmjapan89016.jpg
 • diverse022.jpg
 • vm2003014.jpg
 • vm1999005.jpg
 • diverse083.jpg
 • diverse128.jpg
 • vadstena_vm001.jpg
 • ipllie003.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.