• vm1999015.jpg
 • diverse016.jpg
 • diverse085.jpg
 • vm1999036.jpg
 • vm1999035.jpg
 • ipllie002.jpg
 • 198283012.jpg
 • swedishopen82001.jpg
 • diverse146.jpg
 • diverse026.jpg
 • 198283007.jpg
 • japan83_005.jpg
 • vm2003022.jpg
 • diverse116.jpg
 • vm1999024.jpg
 • lagvm001.jpg
 • diverse007.jpg
 • diverse051.jpg
 • lagvm006.jpg
 • ipllie003.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.