• vm2003003.jpg
 • vmjapan89012.jpg
 • vmjapan89005.jpg
 • vm1999010.jpg
 • diverse112.jpg
 • diverse013.jpg
 • vm1999034.jpg
 • vmjapan89010.jpg
 • vm1999018.jpg
 • vmjapan89018.jpg
 • vm2003028.jpg
 • diverse116.jpg
 • diverse009.jpg
 • diverse153.jpg
 • diverse128.jpg
 • ipllie001.jpg
 • diverse085.jpg
 • vm2003017.jpg
 • vm1999002.jpg
 • diverse050.jpg
Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del av vår information på engelska istället för på svenska.